over vedische astrologie

Vedische Astrologie: kennis van het licht

cropped-ganesha_turqoise1.jpgAstrologie is de oudste leer ter aarde en staat feitelijk aan de wieg van vele kennisgebieden, zoals astronomie en geneeskunst. Alle oude civilisaties – zoals India, China, Egypte, Babelonie, de Mayas en Incas, maar ook de oude Europese culturen zoals de Grieken, Romeinen, Kelten en Germanen – kennen een systeem waarbij condities en gebeurtenissen op aarde verbonden zijn aan kosmische invloeden komende van sterren, planeten en andere hemellichamen. Deze culturen erkennen het heilige karakter van het universum en voerden rituelen uit om het menselijk leven in overeenstemming met de kosmische energie te brengen. Kijkend naar de sterren werd gezocht naar begeleiding, gratie en heling. Zij ontwikkelde daarmee een dieper perspectief op het menselijk bestaan waaruit nog steeds veel inspiratie wordt verkregen.

De Vedische Astrologie is een Indiaas traditioneel systeem van interpreteren van sterren, planetenhetkanwel en de beweging in tijd. Oorspronkelijk genaamd Vedanga Jyotish = “wetenschap van het licht”. Ofwel, Vedische Astrologie geeft inzicht in jouw licht.

Kennis van ons eigen licht voorkomt dat we vast blijven zitten in conditioneringen of verdwalen in de rollen die de maatschappij van ons verwacht waardoor we niet bij ons volle potentieel komen en dit tot uiting brengen in dit leven. Ook het herkennen van tegenkrachten, zoals  (tijdelijke) disharmonische aspecten geeft je de mogelijkheid keuzes te maken die gebaseerd op diepe acceptatie. Verder maken juiste timing als ook het toepassen van remedies (zoals meditatie en mantra’s)  het mogelijk samen te werken met die energieën in plaats van je erdoor uit het veld te laten slaan. Hierin schuilt de kracht van Vedische Astrologie, het gebruik van de vrije en bewuste wil.

Verschil Westerse en Vedische Astrologie
Net als in de Westerse astrologie bestaat is een vedische horoscoop een diagram bestaande uit :

  • 12 huizen (levensgebieden) en
  • 12 dierenriem tekens (uitdrukking, sferen)

waarin zich

  • 9 planeten (drijfveren, levensenergieën) bevinden: de 2 lichten Zon & Maan, de 5 persoonlijke planeten Mars, Mercurius, Venus, Jupiter, Saturnus, en de 2 energie knooppunten Noordermaansknoop en Zuidermaansknoop.

Deze huizen, planeten en tekens zijn archetypische universele energieën.

De belangrijkste verschillen tussen westerse en Vedische Astrologie zijn:

  • uniek voor de Vedische Astrologie en van bijzonder belang is de 120-jarige cyclus met daarin levensperioden toegewezen aan een enkele planeet. Dit systeem, genaamd de Vimshottari Dasa, wordt gebruikt om dieper te kunnen verklaren en te voorspellen in de levensloop van een individu. Het verklaart de soms intense periodes en veranderingen in een leven. Zo kan er bijvoorbeeld ineens een heel andere wind waaien wanneer de 19e jarige periode van Saturnus ten einde komt en Mercurius het overneemt.
  • zodiak2de Vedische Astrologie gaat uit van de siderische zodiak, de westerse Astrologie van de tropische zodiak. Siderisch en tropisch zijn astronomische termen die op verschillende wijzen een “jaar” definiëren. Beide verdelen de ecliptica (baan die de aarde rond de zon maakt) in een aantal tekens, genoemd naar sterrenbeelden, maar terwijl de siderische deze tekens bepaalt op basis van de actuele stand, definieert het tropische systeem door het te baseren op de positie van het Lentepunt (de lente-equinox) en dus de seizoenen. Eens vielen deze 2 systemen samen. Omwille van de precessie van de equinoxen (schuine stand en daardoor tollende beweging van de aarde), blijft de verhouding tussen de twee systemen niet onveranderlijk, maar drijven zij uit elkaar met ongeveer 1 graad per 72 jaar. Dit betekent dat op dit moment de feitelijke planeetstanden en de ascendant 23 tot 24 graden zijn opgeschoven ten opzichte van het tropische systeem dat ooit is aangenomen in ca 100 BC.
  • uit voorgaande vloeit nog een ander verschil voort, waardoor een rijke symbolische en archetypische aanvulling ontstaat: de Vedische Astrologie kent een systeem van Maantekens (Nakshatras), gebaseerd op de positie van de vaste ster Spica. Deze “sterrendierenriem” laat zien hoe de planeten de energie van de hele kosmos distribueren.De maan doet er 27 1/3 dag over om weer op dezelfde positie aan het firmament aan te komen. Zo ontstaat er een Maandierenriem van 27 tekens, elk 13 graden en 20 minuten, beginnend bij 0 graden Ram en eindigend bij 30 graden Vissen. De maan staat elke dag in een ander teken. De tekens ontlenen hun betekenis aan de constellaties van vaste sterren en de achterliggende mythologie. Deze mythes geven ons diepe informatie over een individu in relatie tot een bepaald gebied in het leven.