elementenleer

Ieder element drukt een kwaliteit van het leven uit.
Iedereen heeft zijn persoonlijke combinatie van deze vijf elementen. Je functioneert fysiek, mentaal en emotioneel optimaal wanneer de elementen enigszins in balans zijn.

Deze balans wordt verstoord door een teveel van 1 of meerdere elementen vanwege onze  voorkeuren en neigingen, zoals af te lezen uit de planeetstanden in onze horoscoop. Onze blauwdruk leidt tot een bepaald patroon van gedachten en gedrag zoals voeding en zo meer. Maar ook van invloed zijn de seizoenen, woon en werkomgeving, onze levensfase etc. Dit alles bepaalt welk element uit makkelijk uit balans raakt. Een simpel voorbeeld hiervan is dat tijdens een seizoenswisseling van zomer naar herfst zoveel mensen ineens de griep krijgen. Deze overgang van vuur naar aarde vraagt om een aanpassing van voeding en leefstijl. Als dat te laat of helemaal niet wordt gedaan dan ontstaat er disbalans.

Alles is dus een reflectie van deze energieën en tegelijk van invloed op onze energiehuishouding – zoals weerspiegeld in  onze chakra’s – en daarmee op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Deze elementen herkennen is een hulpmiddel om fysieke en emotionele klachten te verhelpen en in balans te komen, dat wil zeggen om in je eigen natuurlijke staat te komen.